Oplossingen


Image

De oplossingen van Momo Medical werken op basis van de sensorplaat, die onder het matras geplaatst wordt. Verschillende typen software kunnen extra functionaliteit beschikbaar maken. De eerste module die op de markt komt richt zich op decubituspreventie.

Decubituspreventie Onderzoek & toekomst

Momo BedSense

De Momo BedSense is een medisch hulpmiddel om de preventie van decubitus inzichtelijk en eenvoudig te maken. Verpleegkundigen worden eraan herinnerd als wisselhouding nodig is.

Voordelen


Eenvoudig inzicht

Met de Momo BedSense wordt wisselhouding inzichtelijk en eenvoudig.

Patiëntvriendelijk

De patiënt ondervindt geen hinder van het systeem, omdat deze onder het matras wordt geplaatst. Volledig onvoelbaar én onzichtbaar.

Passend in de routine

De eenvoudige interface op de Ring helpt de verpleegkundigen anticiperen op wisselhouding. Indien gewenst kan er een melding gegeven worden via het verpleegkundig oproepsysteem. Hierbij worden de bewegingen van de patiënt zelf meegenomen.


Hoe werkt het?

Werking

De sensortechnologie van Momo Medical is van de grond af opgebouwd. In de sensorplaat zit een combinatie van sensoren, die statische druk, dynamische druk en de hoek van het bed meten. Op basis van deze data bepaalt het algoritme of de patiënt van lighouding verandert. Er zijn duizenden uren gemeten om de techniek te valideren en alle onderdelen samen te laten komen tot één geheel.

Onze oplossing werkt zowel met schuimmatrassen als met (actieve) luchtwisselmatrassen.

Klinisch onderzoek

De eerste klinische studie met de Momo BedSense is in november 2018 afgerond. Op het landelijk decubitus congres op 29 november worden de eerste resultaten gepresenteerd. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Achtergrondinformatie

Decubitus is een probleem met een grote impact op kwaliteit van zorg en een aanslag op het zorg-budget1. De schatting is dat 1 op de 5 patiënten in ziekenhuizen een decubitus ulcer ontwikkelt2. Wanneer decubitus eenmaal ontstaan is, duurt genezen lang en is het soms niet meer te genezen1. Om die reden is preventie essentieel.

Mobiliteit is erg belangrijk voor goede decubituspreventie. Wisselhouding is een bewezen methode om mobiliteit bij bedlegerige patiënten te verbeteren3. In de praktijk blijkt echter dat het uitvoeren van goede wisselhouding een hele uitdaging is. Daarnaast is het effect van een goede preventie niet direct zichtbaar.

Dit resulteert in het feit dat wisselhouding te weinig of te vaak wordt uitgevoerd. Binnen 3 uur kan de eerste aanzet tot decubitus ontstaan4. Anderzijds is de druk op de zorg steeds groter. Dit vraagt om een oplossing die wisselhouding inzichtelijk maakt en helpt te herinneren dit op het juiste moment te geven.

1 R. Halfens et al., Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, Rapportage 2015
2 McIntyre, L. A strategy to reduce avoidable pressure ulcers, Nursing Times, 2012
3 Meesterberends et al., Do Patients in Dutch Nursing Homes Have More Pressure Ulcers Than Patients in German Nursing Homes? 2013
4 C. Oomens et al. Pressure Induced Deep Tissue Injury explained. 2015.


Onderzoek en toekomst

Momo Medical werkt aan een volledige roadmap in de ontwikkeling van additionele modules om patiëntveiligheid te verbeteren en zorgverleners te assisteren. Daarnaast biedt de geautomatiseerde gegevensverzameling betere tools aan onderzoekers.